Perekond ja pärimine

Ülevaade

Perekonnaõigus on üks isiklikumaid valdkondi. Perekonnaõigus reguleerib abielu- ja perekonnasuhteid, see tähendab – selliseid suhteid, mis tulenevad abielust, sugulusest, lapsendamisest, vanemate kohustustest laste vastu või laste kohustustest vanemate ees. Samuti reguleerivad perekonnaõigusnormid abikaasade varalisi suhteid.

Perekonnaõiguse suuremad probleemid on lastega seonduvad küsimused – elatis, suhtluskord, isiku- ja varahooldusega seonduv. Sagedased probleemid ons eotud ka abielude lahutamisega sh ka piiriüleste abielude lahutamise juhud.

Perekonna lagunemine ja kooselu lõppemine on reeglina emotsionaalselt kurnav ja rusuv protsess. Pockitlaw partnerid omavad suuri kogemusi selliste personaalset lähenemist vajavate juhtumite lahendamisel ja nõustamisel.
a livideerimismenetlustes esindada efektiivselt ja tulemuslikult.

Mis on Pockitlaw?

Pockitlaw on tippadvokaate ja -juriste ühendav platvorm mis võimaldab:
lihtsalt ja kerge vaevaga formuleerida oma õigusalase küsimuse;
edastada formuleeritud küsimus üksnes Sinu küsimust puudutavat õigusvaldkonda tundvatele õigusspetsialistidele;
saada tippadvokaatidelt ja -juristidelt pakkumisi oma probleemi lahendamiseks.

Sinul jääb üle vaid laekunud pakkumistest valida endale sobiv.

Miks on kasulik küsida pakkumist läbi Pockitlaw?

Pockitlaw võimaldab Sul hõlpsalt leida tippadvokaadi või -juristi, kes vastab parimal moel Sinu vajadustele ja võimalustele. Sa ei pea raiskama oma väärtuslikku aega ja otsima soovitajaid, töötama läbi kümnete õigusuüroode kodulehekülgi, helistama juhuslikkesse õigusbüroodesse, küsima kas kellegi on aega sinu probleemiga tegeleda. Pockitlaw teeb Sulle asja lihtsaks – pead vaid esitama oma õigusküsimuse Pockitlaw keskkonda ja valdkonda tundvad advokaadid ja juristid teevad sulle soovitud ajaks oma hinnapakkumised.

Esiteks. Pockitlaw partneriteks on hoolikalt valitud ja eelnevalt verifitseeritud advokaadid ja juristid. Meie partneriteks saavad üksnes parimad.
Teiseks. Pockitlaw analüüsib Teie õigusalast küsimust ja suunab selle just nende partnerite töölauadadele, kellel on aega Teie küsimuse lahendamsiega tegeleda ning kelle pädevusvaldkonnad võimaldavad Teie küsimust kõige efektiivsemalt lahendada.
Kolmandaks. Pockitlaw teeb regulaarselt teenusekvaliteeti puudutavaid kliendirahulolu küsitlusi ning viib laekunud tagasiside efektiivselt ka õigusteenust osutavate partneriteni. See aitab muuta pakutavat teenust järjest enam efektiivsemaks ja kvaliteetsemaks. Pockitlaw jaoks on oluline tellija rahulolu ja teenuse kõrge kvaliteet, seda me ka garanteerime.

Teatavasti on advokaadi või juristi konsultatsioon tasuline alates hetkest, mil temaga kohtute. Tasuline on ka see aeg, kui advokaat või jurist Teie probleemi ära kuulab. Tehes tasuta tellimuse läbi Pockitlaw, annate seeläbi potentsiaalsele õigusnõustajale oma probleemist juba eelnevalt ülevaate. See aga võimaldab tulevasel õigusnõustajal paremini esmakohtumiseks ennast ettevalmistada, mis tähendab seda, et Teie kohtumine advokaadiga saab olema oluliselt efektiivsem, konstruktiivsem ja kindlasti ka vähem kulukam.

Lisaks eeltoodule toonitame, et Pockitlaw keskkond on hankepõhine keskkond. Siin keskkonnas saad sa valida erinevate partnerite poolt edastatud hinnapakkumuste vahel. Sul on võimalik valida enda õigusalase küsimuse lahendamiseks advokaat või jurist, kelle õigusalased kogemused, tunnustused ja hinnapakkumine on Sulle ja Sinu eelarvga sobivad. Pockitlaw keskkonnas oled oma valikutes vaba ja Sina oled otsustaja. Kui laekunud pakkumused mingil põhjusel ei sobi, siis puudub ka valikutegemise kohustus.

Pockitlaw keskkonnas saad Sa alati turu parimad pakkumised!

KÜSI PAKKUMIST