Kindlustus

Ülevaade

Pankrot ei pruugi ei võlgniku ega võlausaldaja jaoks olla tingimata ummikseis. Ka pankrot võib mõningatel juhtudel olla lahendus ja võimalus mõlema poole jaoks. Pankrotimenetlustes leitakse sageli ressursse, mille arvelt võib rahuldada võlausaldajate nõudeid nii suuremal, kui ka vähemal määral. Ei ole välistatud, et pankrotimenetluse tulemusena ka võlgnikust ettevõte tervendatakse.

Pockitlaw partneritel on nii õigusalased, kui ka majanduslikud kogemused mis võimaldavad esindada oma kliente pankrroti- ja livideerimismenetlustes esindada efektiivselt ja tulemuslikult.

Mis on Pockitlaw?

Pockitlaw on tippadvokaate ja -juriste ühendav platvorm mis võimaldab:
lihtsalt ja kerge vaevaga formuleerida oma õigusalase küsimuse;
edastada formuleeritud küsimus üksnes Sinu küsimust puudutavat õigusvaldkonda tundvatele õigusspetsialistidele;
saada tippadvokaatidelt ja -juristidelt pakkumisi oma probleemi lahendamiseks.

Sinul jääb üle vaid laekunud pakkumistest valida endale sobiv.

Miks on kasulik küsida pakkumist läbi Pockitlaw?

Pockitlaw võimaldab Sul hõlpsalt leida tippadvokaadi või -juristi, kes vastab parimal moel Sinu vajadustele ja võimalustele. Sa ei pea raiskama oma väärtuslikku aega ja otsima soovitajaid, töötama läbi kümnete õigusuüroode kodulehekülgi, helistama juhuslikkesse õigusbüroodesse, küsima kas kellegi on aega sinu probleemiga tegeleda. Pockitlaw teeb Sulle asja lihtsaks – pead vaid esitama oma õigusküsimuse Pockitlaw keskkonda ja valdkonda tundvad advokaadid ja juristid teevad sulle soovitud ajaks oma hinnapakkumised.

Esiteks. Pockitlaw partneriteks on hoolikalt valitud ja eelnevalt verifitseeritud advokaadid ja juristid. Meie partneriteks saavad üksnes parimad.
Teiseks. Pockitlaw analüüsib Teie õigusalast küsimust ja suunab selle just nende partnerite töölauadadele, kellel on aega Teie küsimuse lahendamsiega tegeleda ning kelle pädevusvaldkonnad võimaldavad Teie küsimust kõige efektiivsemalt lahendada.
Kolmandaks. Pockitlaw teeb regulaarselt teenusekvaliteeti puudutavaid kliendirahulolu küsitlusi ning viib laekunud tagasiside efektiivselt ka õigusteenust osutavate partneriteni. See aitab muuta pakutavat teenust järjest enam efektiivsemaks ja kvaliteetsemaks. Pockitlaw jaoks on oluline tellija rahulolu ja teenuse kõrge kvaliteet, seda me ka garanteerime.

Teatavasti on advokaadi või juristi konsultatsioon tasuline alates hetkest, mil temaga kohtute. Tasuline on ka see aeg, kui advokaat või jurist Teie probleemi ära kuulab. Tehes tasuta tellimuse läbi Pockitlaw, annate seeläbi potentsiaalsele õigusnõustajale oma probleemist juba eelnevalt ülevaate. See aga võimaldab tulevasel õigusnõustajal paremini esmakohtumiseks ennast ettevalmistada, mis tähendab seda, et Teie kohtumine advokaadiga saab olema oluliselt efektiivsem, konstruktiivsem ja kindlasti ka vähem kulukam.

Lisaks eeltoodule toonitame, et Pockitlaw keskkond on hankepõhine keskkond. Siin keskkonnas saad sa valida erinevate partnerite poolt edastatud hinnapakkumuste vahel. Sul on võimalik valida enda õigusalase küsimuse lahendamiseks advokaat või jurist, kelle õigusalased kogemused, tunnustused ja hinnapakkumine on Sulle ja Sinu eelarvga sobivad. Pockitlaw keskkonnas oled oma valikutes vaba ja Sina oled otsustaja. Kui laekunud pakkumused mingil põhjusel ei sobi, siis puudub ka valikutegemise kohustus.

Pockitlaw keskkonnas saad Sa alati turu parimad pakkumised!

KÜSI PAKKUMIST