Korduma kippuvad küsimused

Mis on PockitLaw?

PockitLaw keskkonna näol on tegemist – professionaalse Õigushanke Keskkonnaga. Selle keskkonna eesmärgiks on pakkuda lihtsat, kiiret, teadlikku ja professionaalset tuge õigusnõustaja otsingul. PockitLaw vabastab Sind keerulisest, tülikast ja aeganõudvast nõustajaotsingust – PockitLaw toob ise Sinuni  professionaalide parimad pakkumised.

Ei ole vaja teha muud, kui sisestada missugust õigusalast teenust soovid, probleemi lühikirjeldus ning määrata tähtaeg, mis ajaks soovid saada pakkumusi. PockitLaw viib sisestatud tellimuse just Sinu personaalsele õigusvajadusele vastavate õigusnõustajate töölaudadele, kogub kokku nende pakkumised ja edastab need Sulle. Sinul jääb üksnes laekunud pakkumustest sobivaima ja taskukohaseima valimine. Protsess on lihtne, mugav ja mis peamine, tagab Sulle alati parima turul saadaoleva professionaali pakkumise.

 

Tellija

Miks on keskkond Sulle tellijana vajalik?

PockitLaw võimaldab, sõltumata Sinu asukohast, keeleoskusest ja õigusalastest teadmistest, hõlpsalt leida õigusnõustaja just Sinu vajadustest ja võimalustest lähtuvalt. Sa ei pea tundma õiguskeskkonda, omama tuttavat juristi, küsima kellegi soovitusi, läbi töötama kümnete õigusuüroode kodulehekülgi ega tormama esimesse ettejuhtuvasse õigusbüroosse. PockitLaw võimaldab õigusnõustajatel ise Sinu juurde tulla. Sul ei ole vaja teha muud, kui vormistada PockitLaw abiga tellimus ning turu parima hinna- ja kvaliteedisuhtega õigusnõustajate pakkumused tuuakse Sinuni. Õigusnõustaja valimine läbi PockitLaw on lihtne ja tark valik.     

 

Kes on tellijatena keskkonna kasutajad?

PockitLaw keskkonda on tellijana kasutama oodatud kõik juriidilised ja täisealised füüsilised isikud, kes väärtustavad aega ja raha ning soovivad leida lihtsalt ja kiiresti professionaalset ning tegelikele turutingimustele vastavat õigusnõustajat.  

 

Kas tellimuse avaldamine on tasuline?

Tellimuste esitamine PockitLaw keskkonnas on tasuta ja nii see jääbki.

 

Kas tellija esitatud tellimuse sisu ja tellija isikuandmed on avalikud?

Lähtudes kliendisaladuse kaitse põhimõttest ei kogu PockitLaw keskkond tellijatelt nende isikutuvastamist võimaldavaid andmeid. PockitLaw kogub tellijalt üksnes tellija kontaktandmed ning tellimusandmed, mis on õigusnõustajatele vajalikud pakkumuse tegemiseks.. Tellimusandmed avaldatakse üksnes neile õigusnõustajatele, kes vastavad tellimuse sisukirjeldusele.     

 

Kas saan tellimuse tühistada?

Kui pakkumuste esitamise tähtaeg ei ole saabunud, siis on tellijal võimalik tellimus igal ajal tühistada.

Kui pakkumused on tellijale juba esitatud, kuid pakkumustes ei leidu tellija jaoks sobivat, siis on tellijal võimalik kuulutada hange nurjunuks. Kui tellija ei ole pakkumuste esitamise tähtajal laekunud pakkumustest 7 päeva jooksul oma valikut kinnitanud ega ole ka hanget nurjunuks kuulutanud, siis kuulutab hanke nurjunuks PockitLaw ning edastab vastava teate pakkumuse esitanud õigusnõustajatele.

 

Kui olen valinud õigusnõustaja, kuid valik mingil põhjusel ei sobi, kas olen kohustatud valitud õigusnõustajaga kliendilepingut sõlmima?

PockitLaw keskkond on üksnes vahend mis aitab tellijat, tema vajadusi ja võimalusi arvestades, parima õigusnõustaja leidmisel. PockitLaw vahendusel õigusnõustaja valimine ei too tellijale kaasa kohustust valitud õigusnõustajaga kliendileping sõlmida. Otsuse, kas tellija astub enda valitud õigusnõustajaga kliendisuhtesse või mitte, teeb iga tellija iseseisvalt.

 

Õigusnõustaja

Miks on keskkond Sulle õigusnõustajana vajalik?

PockitLaw võimaldab sõltumata Sinu asukohast leida Sul õiguspädevusele vastavat erialast tööd ning uusi kliente. PockitLaw vähendab turundustegevuseks kulutatavat aega ja vahendeid ning suurendab seeläbi Sinu erialaselt rakendamise võimekust.

 

Kes saab keskkonda kasutada õigusnõustajana?

PockitLaw keskkonda saavad õigusnõustajatena kasutada üksnes juristid, advokaadid, kelle suhtes ei ole jõustunud süüdimõistvat kohtuotsus tahtlikult toimepandud kuriteo või muu kuriteo eest, mis ei võimalda õigusnõustamisega tegelemist.  

 

Kas keskkonna kasutamine õigusnõustajale on tasuline?

Jah, PockitLaw keskkonnas õigusnõustaja õigusnõustajana aktiveerimine on tasuline. Tasu suurus tuleneb kehtestatud hinnakirjast.

 

Kas õigusnõustaja isiku- ja pädevusandmed on avalikud?

PockitLaw keskkonnas õigusnõustajana aktiveeritud õigusnõustaja isiku ja pädevusandmed avaldatakse üksnes tellijale, kelle tellimusele on õigusnõustaja pakkumuse esitanud. Teistele tellijatele ja kaasõigusnõustajatele õigusnõustajate andmeid ei avaldata.

 

Kas minu pakkumus on avalik?

Õigusnõustaja esitatud pakkumus avaldatakse üksnes tellimuse teinud tellijale. Kolmandatele isikutele sh. konkureerivatele kaasõigusnõustajatele pakkumuse andmeid ei avalikustata.

 

Kas saan esitatud pakkumust muuta või tühistada?

Esitatud pakkumust hetkel ei saa muuta ega tühistada.

 

Kas olen esitatud pakkumusega seotud?

Õigusnõustajad on seotud esitatud pakkumusega üksnes juhul, kui ta kinnitab pakkumusega seotust pakkumuse esitamise vormil. Juhul, kui õigusnõustaja esitab nimetatud kinnitusega pakkumuse on ta kohustatud pakkumuses nimetatud tingimusel tellimust täitma ehk õigusnõustaja ei või tellijaga sõlmitavas kliendilepingus pakkumuses toodud tellimuse täitmise tingimustest taganeda.

 

Kas saan ennast õigusnõustajana deaktiveerida?

Õigusnõustajal on võimalik soovi korral ennast õigusnõustajana deaktiveerida ja oma konto kustutada. Deaktiveerimisel ja konto kustutamisel ei kuulu tagastamisele ega tasaarvestamisele õigusnõustaja poolt eelnevalt tasutud aktiveerimistasu.

 

Üldised küsimused

Kas PockitLaw pakub õigusnõustamist?

PockitLaw keskkond õigusnõustamist ei paku. PockitLaw on õigusvahenduse keskkond läbi mille on võimalik leida enda õigusalaste küsimuste lahendamiseks parima hinna- ja kvaliteedisuhtega õigusnõustaja.